Would you like to be an impressive and convincing speaker, presenter, mentor or facilitator?
The 1st Czech Speakers Club® is an ideal opportunity for you to make a comprehensive improvement in your speaking and presentation skills!

In this quality training development program, participants learn how to captivate their audiences at eight half-day meetings (with two weeks intervals, from 4:30pm to 8:30pm).
This development program can be also applied for in house corporate training.

MORE >>>

ABOUT US

Our vision.

To be a high-quality sought-after resource for human development.

Our mission.

To help companies, organisations, individuals and teams in their professional, social and human development, to contribute to achieving their full potential and effective fulfillment of their targets.
Our aim is a satisfied, successful customer.

What we offer

Company development programs, open development programs, training, coaching and mentoring by MASS or educational films that have helped more than 20,000 Czech and Slovakian managers and employees at all levels in the government sector and in the private sector to achieve their professional and personal goals.

For the preparation and leadership of each development program, training, coaching and consultation we select professionals with a wealth of experience in the given field, who also know how to effectively explain their experience in an interesting way, and whose results can be seen.

We will also gladly help you in your personal growth, your teams in their professional growth, and your company/organisation in achieving the results it desires.

We believe that we can help you improve in particular because of what we ourselves know and do.

Our work is based on our tradition and experience, we have obviously been systematically engaged in education for the longest in the Czech Republic and Slovakia.

We believe that an organisation achieves success through its people.

We believe that the potential of a person and their personal growth are unlimited. We are focused on the development of individuals, teams and organisations by using effective methods and techniques, including coaching, motivational workshops, training programs and consultancy.

Our history.

With you for over 30 years...

MASS Training & Media, s.r.o. is one of the longest successfully operating educational and consulting companies on the European market, and it has probably the largest number of satisfied clients in Czech Republic, Slovakia, and other countries.
It was founded over thirty years ago in Great Britain by Ing. Čeněk Tim Šlapák, MSc.
Since 1990, MASS has also been doing business in Czech Republic and Slovakia.

 

 

According to our clients this is what we do best:

 

 • Development of communication, presentation skills
 • Trainer training
 • Speakers Club, speaking and presentation training
 • Coach training program accredited by the Ministry of Education, Youth and Physical Education
 • Individual, team or organisational coaching
 • Coaching and mentoring for top managers
 • Development of leadership for middle and top management
 • Coaching of talents for leadership positions at companies
 • Leadership for first-line managers/leaders
 • Development of sales skills
 • Key Account Management
 • Customer Development Management
 • Sales Management
 • Building and motivation of a team
 • HR marketing
 • Design and application of customised appraisal systems
 • Training of a manager for their role as a coach
 • Coaching in the field
 • Development of emotional intelligence for managers
 • Development of personality

Our team

We select trainers, coaches for individual programs from an experienced internal and external team of professionals.

 

 

PŘEDSTAVUJEME TIMA ŠLAPÁKA

Čeněk Tim Šlapák, současný majitel a ředitel MASS, je úspěšný podnikatel, trenér, kouč, facilitátor, konzultant a univerzitní lektor. Tim je členem britského Institute of Sales Management, členem ČMA, kde působil v radě expertů za vzdělávání a trénink, je akreditovaným členem EMCC  a certifikovaný supervizor koučů. Tim dosahuje změn v osobním růstu, profesním rozvoji a změně firemní kultury předáváním svých praktických zkušeností, dovedností, přístupu a chování ze svého působení ve Velké Británii, USA, Evropě v oblastech obchodu, managementu, komunikace, personalistiky. Od 90. let jako jeden z prvních u nás aktivně koučuje a mentoruje. Otázky a odpovědi na potřeby vzdělávání z pohledu evropského měl příležitost poznat též v pracovní skupině pro vzdělávání a trénink BusinessEurope Evropské Unie v Bruselu, kam byl delegován za Českou republiku.

 

 

TIMOVA PROFESNÍ KVALIFIKACE

ČVUT Praha, Ing.
University of London, Imperial College of Science and Technology, MSc.
Produkce programů pro radio TWR, výcvik od BBC UK a TWR
Filozofická fakulta UK Praha – „Psychologie pro každý den“
Vzdělávací program „Profesionální kouč“, akreditovaný MŠMT
Akreditované rozvojové programy pro profesionální trenéry a kouče v UK, ČR
Výcvik Psychologie komunikace v UK a USA
Výcvik Psychologie prodeje v UK
Výcvik Sales management v UK
Výcvik Leadersip v UK
Výcvik Školení pro školitele v UK
Výcvik tvorby a výroby mediálních programů, BBC UK a TWR
Certifikovaný program pro supervizi koučů
Výcvik Systemické koučování a konstelace
Výcvik Existenciální analýza

TIMOVA PROFESNÍ ČINNOST

Praktické i teoretické zkušenosti z vedení týmů v UK, USA, ČR, na Slovensku a jinde
Ředitel a majitel MASS Training & Media, s.r.o.
Ředitel a majite MASS Management & Sales Training Co. Ltd.
Akreditovaný Senior kouč, člen EMCC,
Aktivní člen ČAKO před sjednocením s EMCC
Certifikovaný supervizor koučů
Konzultant v oblasti obchodu, leadershipu,
Člen Champion britského Institute of Sales Managers
Člen ČMA, kde působil jako člen rady expert pro vzdělávání
Dlouholetý člen Speakers Clubu v UK
Vedl softwarový výcvik studentů na University of London
Produkce a realizce radio programů 4 roky externě pro radio TWR v Monaku
Zastupoval ČR v Bruselu v pracovní skupině pro vzdělávání a trénink
Designér a lektor programů komunikace a leadershipu na Karlově universitě a Masarykově universitě
Zakladatel a garant 1. Českého řečnického klubu
Literální činnost

VIZE

Věříme, že pomáhat ke zdokonalování můžeme zejména tím, co sami umíme a děláme. Při práci vycházíme z naší tradice a z naší vlastní praxe - oblasti vzdělávání se systematicky věnujeme zřejmě nejdéle v České republice a na Slovensku.

Věříme, že potenciál člověka a jeho osobní růst je neomezený ve všech směrech. Zaměřujeme se na rozvoj jednotlivců, týmů, organizací pomocí účinných metod a technik včetně koučování, motivačních workshopů, tréninkových programů, poradenství a konzultací.

Věříme, že organizace dosahují úspěchu prostřednictvím svých lidí.

Mezi to nejlepší co podle našich klientů umíme patří

 

 • Rozvoj komunikace, prezentačních dovedností
 • Školení školitelů
 • Řečnický a prezentační výcvik Speakers Club
 • Výcvik koučů akreditovaný MŠMT
 • Individuální, týmové nebo organizační koučování
 • Koučování a mentorování pro top manažery
 • Rozvoj leadershipu u středního a top managementu
 • Koučování adeptů na vedoucí pozice ve firmách
 • Leadership pro prvoliniové manažery/vedoucí
 • Rozvíjení obchodních dovedností
 • Tréniny řízení klíčových zákazníků, Key Account Management
 • Řízení obchodu, Sales Management
 • Budování a motivace týmu
 • Personální marketink
 • Zavádění a uplatňování na míru ušitých systémů hodnocení a rozvoje
 • Výcvik manažera na jeho roli kouče
 • Koučování v terénu
 • Rozvíjení emoční inteligence u manažerů
 • Rozvíjení osobnosti

 

 

Some of our clients